Vuonna 1928 valmistunut Hilding Ekelundin (1893-1984) ja Jarl Eklundin (1876-1962) suunnittelema Helsingin Taidehalli edustaa 1920-luvun klassismia ja on tyylisuunnan keskeisiä rakennuksia Suomessa. Rakennus on suojeltu asemakaavassa ja se on määritelty rakennustaiteellisesti sekä kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi kohteeksi.

Taidehallin julkisivusta voi erottaa voimakkaan massoittelun ansiosta kaksi erillistä suorakaiteenmuotoista osaa, mikä paljastaa näyttelysalien sijoittelun ja tilarakenteen. Rakennuksen epäsymmetrisyys oli tyypillistä kyseisen aikakauden arkkitehtuurissa. Aurorankadun puoleinen osa on muuhun rakennukseen verrattuna korkeampi ja syvempi. Tässä osassa sijaitsee tilallisesti vaikuttava kuvanveistosali, jonka betonilattia on koristeltu geometrisin kuvioin. Rakennuksen matalampi osa asettuu pitkittäin Nervanderinkadun suuntaisesti, ja tällä puolella sijaitsevat puolestaan hieman matalammat maalaussalit. Rakennuksen koristelu on niukkaa 1920-luvun lopun pelkistetyn klassismin mukaisesti. Harvoja rakennuksen ulkokuorta koristavia elementtejä ovat esimerkiksi julkisivun sisäänkäynnin kaarevaa ulkoseinää korostavat 28 pyöreää medaljonkia.

Valmistuessaan näyttelykäyttöön suunniteltu rakennus oli varsin uudenaikainen näyttelytila, jossa korostui toiminnallisuus. Näyttelysalit oli suunniteltu erilaisten taidemuotojen esittämiselle: kuvanveistolle ja maalaustaiteelle oli omat tilansa. Salit sijoiteltiin siten, että näyttelyssä kulkeminen oli selkeää ja johdonmukaista, ja näyttelytilojen valaistus järjestettiin sijoittamalla jokaiseen saliin luonnonvaloa antavat ikkunat. Näyttelysalit olivat alun perin väritykseltään aikakaudelle tyypillisesti tummat, mutta ihanteiden ja vaatimusten muuttuessa ajan myötä niistä tehtiin vaaleat ja valoisat.

Taidehalliin tullaan sisään soikeanmuotoiseen eteisaulaan, jonka toisesta päästä nouseva pääportaikko vie ylemmän kerroksen näyttelytiloihin. Alakerrassa sijaitsee nykyään entisestä intendentin työhuoneesta ja arkistosta Taidehallin Kioskiksi muutettu tila. Rakennuksen keskelle, kahden rakennusmassan yhtymäkohtaan, sijoitettu pääportaikko jakaa näyttelytilat kuvanveisto- ja maalaussaleihin. Portaikon katossa on siniseksi maalattuja ja kullanvärisin tähtikuvioin koristeltuja kahdeksankulmaisia kasettikomeroita. Rakennuksen Ainonkadun puoleisesta sisäänkäynnistä kuljettiin aiemmin Taidehallin klubihuoneistoon, missä sijaitsivat kolmen taiteilijajärjestön – Suomen Taiteilijaseuran, Teollisuustaiteen Liitto Ornamon ja Suomen arkkitehtiliitto SAFAn – toimitilat. Seurojen muutettua toimintansa muualle, tiloissa on toiminut vuodesta 1995 alkaen ravintola. Helsingin Taidehallin arkkitehtuuri on kestänyt hyvin aikaa. Sen peruslähtökohdat toimivat edelleen. Näyttelytiloja on pyritty muokkaamaan sopivaksi kulloisenkin aikakauden taiteen esittämiselle. Nykyinen Taidehalli on 1960-luvun ”valkoisen kuution” ideaalia noudattava ajanmukainen ja nykyaikaistettu näyttelytila.

Taidehallin historian ensimmäinen kattava peruskorjaus aloitettiin toukokuussa 2008. Se kesti 15 kuukautta ja valmistui kesällä 2009. Taidehallin alle louhittiin kaksi maanalaista kerrosta, joihin uusi talotekniikka, hissin koneisto yms. sijoitettiin. Remontissa kunnostettiin kaikki ikkunat ja ovet. Keski- ja takasaliin asennettiin lattialämmitys. Taidehallin toimisto oli sijoitettu entiseen Taidehallin talonmiehen asuntoon. Peruskorjauksessa toimistotilat uusittiin täysin. Taidehalli sijaitsee kapealla tontilla aivan Eduskunnan kirjaston vieressä, mikä aiheutti peruskorjaukselle haasteita. Taidehallin katto uusittiin ja ilmastointijärjestelmät pyrittiin mahdollisuuksien mukaan piilottamaan. Taidehallin aulan väritys palautettiin 1930-luvun värimaailmaan perusteellisen väritutkimuksen jälkeen. Merkittävän saneeraustyön tuloksena Taidehallin talotekniikka uusittiin kokonaan ja näyttelyolosuhteet saatettiin nykyaikaisia tarpeita ja vaatimuksia vastaaviksi. Korjaukset ja uudistukset on tehty rakennuksen arkkitehtuuria ja historiaa kunnioittaen ja kuunnellen.

 

Helsingin Taidehalli

Nervanderinkatu 3

Liput 040 450 7211

 

 

Avoinna

ti, to, pe 11.00–18.00

ke 11.00–20.00

la-su 11.00–17.00

ma suljettu

 

 

 

12 € / 8 €

Alle 18v. vapaa pääsy

Museokortti

X