Taidehalli / Konsthallen / Kunsthalle / elokuu / augusti / August 2014. Kuva / Bild / Photo: Patrik Rastenberger
Taidehalli / Konsthallen / Kunsthalle / elokuu / augusti / August 2014. Kuva / Bild / Photo: Patrik Rastenberger
Esko Männikkö: Time Flies -näyttely Helsingin Taidehallissa 2014. Kuva: Patrik Rastenberger
Esko Männikkö: Time Flies -näyttely Helsingin Taidehallissa 2014. Kuva: Patrik Rastenberger
Heikki Marila: Kukkia ja perkeleitä, Helsingin Taidehallissa 2014. Kuva: Patrik Rastenberger
Heikki Marila: Kukkia ja perkeleitä, Helsingin Taidehallissa 2014. Kuva: Patrik Rastenberger
Hilma af Klint – Abstraktin edelläkävijä / Abstrakt pionjär / A Pioneer of Abstraction. Taidehalli / Konsthallen / Kunsthalle / elokuu / augusti / August 2014. Kuva / Bild / Photo: Patrik Rastenberger
Hilma af Klint – Abstraktin edelläkävijä / Abstrakt pionjär / A Pioneer of Abstraction. Taidehalli / Konsthallen / Kunsthalle / elokuu / augusti / August 2014. Kuva / Bild / Photo: Patrik Rastenberger
Hilma af Klint – Abstraktin edelläkävijä / Abstrakt pionjär / A Pioneer of Abstraction. Taidehalli / Konsthallen / Kunsthalle / elokuu / augusti / August 2014. Kuva / Bild / Photo: Patrik Rastenberger
Hilma af Klint – Abstraktin edelläkävijä / Abstrakt pionjär / A Pioneer of Abstraction. Taidehalli / Konsthallen / Kunsthalle / elokuu / augusti / August 2014. Kuva / Bild / Photo: Patrik Rastenberger
Taidehalli / Konsthallen / Kunsthalle / elokuu / augusti / August 2014. Kuva / Bild / Photo: Patrik Rastenberger

Om Konsthallen

I Konsthallen ordnas varje år 6 stora utställningar, evenemang och multikonstnärligt program. Utställningarna betonar samtidskonst men design och arkitektur också hör till utställningsprogram. Konsthallen har inte en egen samling, utan erbjuder utrymme för växlande utställningar.

Konsthallen ägs av en privat stiftelse som har konstnärs- och konstorganisationer i bakgrunden. Ordföranden för stiftelsens styrelse är Kai Huotari (sedan 2018). Chefen för Konsthallen är Jan Förster.

Konsthallens verksamhet stöds av Helsingfors stad och Undervisningsministeriet. Det offentliga understödet omfattar cirka 20 % av Konsthallens årliga budget, och 80 % kommer från Konsthallens egen inkomstanskaffning.

Konsthallen har ett kafé och en restaurang. Det är en utomstående företagare som ansvarar för Café Taidehalli och restaurang Farang.

Konsthallen har en fadderskola för konstfostran, Saarnilaakson koulu i Esbo.

Konsthallen hör till Finlands museiförbund och ICOM, den internationella organisationen för museer.

Bakgrundsorganisationer

 

Personal

E-postadresser förnamn.efternamn@taidehalli.fi

Chef Jan Förster

tfn. 040 130 5545

Utställningschef Kiira Miesmaa

Tfn. 050 491 3010

Kommunikationschef Martta Soveri

Tfn. 040 721 9393

Kommunikationschef Lotta Nelimarkka (familjeledighet)

Producent Birgitta Orava

tuottaja(at)taidehalli.fi, tfn. 0400 904 749

Kundtjänst chef Marko Saranpää

Tfn. 0400 316 885

Kioski-butik Heini Kärki

kioski(at)taidehalli.fi

Tfn. 040 451 4773

Biljettkassa

Tfn. 040 450 7211

Sekreterare för Finska Konstföreningen Anna Kinnunen

Tfn. 045 7731 4315

 

 

Historia

Helsingfors Konsthall har varit en central plats för växlande utställningar sedan 1928. Den nyklassiska byggnaden planerades av arkitekterna Jarl Eklund (1876–1962) och Hilding Ekelund (1893–1984). Konsthallen skapades eftersom det fanns konstnärer som behövde en plats för växlande utställningar av samtidkonst i den finska huvudstaden. Då beslutades att Konsthallen skulle erbjuda utrymme för både inhemsk och utländsk bildkonst samt konsthantverk och arkitektur.

Helsingfors konstliv har gått igenom stora förändringar under åttio år, men Konsthallen har bevarat sin ställning som utställningsutrymme där unga konstnärer kan ha sitt genombrott och erkända mästare kan ha omfattande retrospektiva utställningar. Konsthallen har blivit ett hem för levande konst, och där kan konstnärerna, forskarna och den konstälskande publiken träffa varandra.

Den första chefen för Konsthallen var konstkritikern och forskaren Bertel Hintze (1901–1969) ända till 1968. Sedan dess har Konsthallen letts av Seppo Niinivaara 1968–1994, Timo Valjakka 1994–2001, Maija Tanninen-Mattila 2001–2006, Maija Koskinen 2006–2013 och den nuvarande chefen Jan Förster sedan 2013.

Helsingfors Konsthall har under sin historia presenterat varje tidsålders centrala finländska konstnärer från Juho Rissanen och Helene Schjerfbeck till Sam Vanni och Reidar Säreistöniemi. Det fanns också finländska konstnärsgrupper som Prisma och Novembergruppen som under 1900-talet arrangerade utställningar i Konsthallen. Utställningar av utländsk nutidskonst, till exempel utställningen Klar Form av fransk nutidskonst (1952), var viktiga för det finländska konstlivets utveckling. Det finns många som minns 1990-talsutställningarna av Andy Warhol (1997) eller Alvar Aalto (1998). De populäraste bildkonstnärerna på 2000-talet har varit Kaj Stenvall (2000), Anish Kapoor (2001), Maaria Wirkkala (2002), Helmut Newton (2004), Marlene Dumas (2005), Mari Rantanen (2007) och Karin Mamma Andersson (2007). De som speciellt respekteras för deras design- och arkitekturutställningar är Arne Jacobsen (2002), Eero Aarnio (2003) och Eero Saarinen (2006).

Arkitektur

Helsingfors Konsthall byggdes 1928 enligt ritningar av Hilding Ekelund (1893–1984) och Jarl Eklund (1876–1962) i 1920-talsklassicism och blev en av riktningens centralaste byggnader i Finland. Byggnaden är skyddad i detaljplanen och klassificerad som ett arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefullt objekt.

När byggnaden som hade planerats för utställningar blev färdig var den ett ganska modernt utställningsutrymme som betonade funktionalitet. Utställningssalarna hade planerats för presentation av olika konstformer: bildhuggarkonst och målarkonst hade sina egna utrymmen.

Arkitekturen i Helsingfors Konsthall är välbevarad. Utgångspunkterna för arkitekturen fungerar fortfarande. Man har försökt bearbeta utställningsutrymmena enligt de olika riktningarnas behov. Den nuvarande Konsthallen är ett tidsenligt och moderniserat utställningsutrymme som grundar sig på 1960-talets ideal med ”den vita kuben”.

Den första omfattande renoveringen i Konsthallens historia inleddes i maj 2008. Den varade i 15 månader och blev färdig på sommaren 2009. Den betydande saneringen ledde till att Konsthallens husteknik helt och hållet omorganiserades och utställningsutrymmena ändrades så att de skulle motsvara dagens behov och krav. Byggnadens arkitektur och historia betraktades och respekterades under hela projektet.

Dataskyddsbeskrivning

STIFTELSEN HELSINGFORS KONSTHALLS ALLMÄNNA DATASKYDDSBESKRIVNING

 

 

1. Personuppgiftsansvarig

I sin verksamhet behandlar Stiftelsen Helsingfors Konsthall (”Konsthallen” eller ”vi”) personuppgifter för att sköta kundkontakter, möjliggöra kundkommunikation för att fullgöra avtal med dem som köper eller lånar verk samt för direktmarknadsföring.Dessutom samlar vi in analysdata om besökare på våra webbsidor.

Utöver personkunder har Konsthallen samfundskunder och samarbetspartner, vilkas representanters personuppgifter kan behandlas som en del av detta register.Uppgifterna om samfundskundernas representanter används endast för marknadsföring och kommunikation som riktar sig till samfundet.

För Konsthallen är det viktigt att du vet hur vi behandlar dina personuppgifter.Nedan berättar vi mer om hur det sker.

Notera att denna dataskyddsbeskrivning endast gäller sådan behandling av personuppgifter som Konsthallen gör i egenskap av personuppgiftsansvarig.

 

2. Kontaktuppgifter

Den personuppgiftsansvarigas kontaktuppgifter:

 

Stiftelsen Helsingfors Konsthall

FO-nummer 01165181

Adress:Nervandersgatan 3, 00100 Helsingfors

Telefonnummer 040 450 7211

E-postadress:info@taidehalli.fi

www.taidehalli.fi

Person som ansvarar för registret:

Jan Förster, chef, jan.forster(at)taidehalli.fi

 

3.Uppgifter som samlas

Kunder och marknadsföringskontakter

 • För- och efternamn
 • Titel eller yrkesbeteckning
 • Kontaktuppgifter
 • Kundgrupp
 • Samtycken, förbud eller andra uppgifter med anknytning till direktmarknadsföring eller tilläggsuppgifter
 • Uppgifter om inköp som samlats in genom butiken Holvi (https://holvi.com/shop/TaidehallinKioski)
 • I fråga om samfundskundernas representanter: organisation och ställning

De som köper eller lånar verk

 • För- och efternamn
 • Titel eller yrkesbeteckning
 • Kontaktuppgifter
 • Uppgifter om dem som gjort inköp (en individualiserad uppgift om den som köpt ett verk utlämnas på begäran endast till den konstnär som skapat verket i fråga)
 • Avtal som upprättats med den som lånar ett verk

Webbsidor

 • IP-adressen
 • URL-stigen på webbplatsen
 • Tidpunkten för besöket
 • Webbläsarens typ och version
 • Apparatens typ
 • Namn och e-postadress till den som prenumererat på nyhetsbrev på webbplatsen.

 

Dessutom används kakor på webbplatsen.

 

Vi använder verktyget Google Analytics på våra webbsidor.Läs mer om dataskyddet på Google Analytics i dataskyddsbeskrivningen för Google Analytics.

 

 1. Var får vi personuppgifterna?

Utgångspunkten är att vi får de uppgifter som behandlas enligt denna dataskyddsbeskrivning av de registrerade själva.

Data som samlas in på webbplatsen sparas på servern i samband med besöket.

Vi kan också få uppgifter via nätbutiken Holvi.

 

5. Ändamålen med behandlingen av personuppgifter

 

Personuppgifter kan dessutom användas för följande övriga ändamål enligt lag och samtycke:

Tjänsteproduktion eller fullgörande av avtalsförhållande

Personuppgifter används i samband med förvärv eller leverans av verk och för att lämna uppgifter om lånade verk till försäkringsbolagen.

Skötsel av kundkommunikation och kundrelationer

Personuppgifter används till att förvalta, sköta, upprätthålla och utveckla kundrelationen mellan Konsthallen och kunden och till kommunikation.

Om du kontaktar oss använder vi uppgifter som du lämnar till att svara på frågor och lösa eventuella problem samt till att behandla ditt meddelande.

Direktmarknadsföring

Om du har samtyckt till att ta emot direktmarknadsföring kan vi sända dig meddelanden om Konsthallens verksamhet och utställningar samt annat direktmarknadsföringsmaterial.

Den registrerade har alltid rätt att förbjuda oss att använda personuppgifter till direktmarknadsföring, marknadsundersökningar eller profilering genom att ta kontakt med oss enligt kontaktuppgifterna ovan eller genom att utnyttja möjligheten att annullera prenumerationen som erbjuds i samband med direktmarknadsföringsmeddelanden eller nyhetsbrev.

 

6. Tid då uppgifterna bevaras

Vi bevarar personuppgifter endast så länge som lagstiftningen kräver eller så länge de behövs för ovan specificerade ändamål.

 

7. Överföring av personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Vi kan behandla personuppgifter i system som överför uppgifter utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.Om Europeiska kommissionen inte har ansett att dataskyddet i landet i fråga är adekvat garanterar vi ett adekvat skydd för dina personuppgifter genom vår avtalspraxis (t.ex. Europeiska kommissionens modellklausuler om överföring av personuppgifter till tredje land) eller andra åtgärder.

 

8. Grupper av mottagare av personuppgifter

Vi kan utlämna uppgifter till Finska Konstföreningen i en omfattning som överensstämmer med denna beskrivning.

I övrigt utlämnar vi inte dina personuppgifter till parter utanför Konsthallens organisation, bortsett från följande fall:

 

Av rättsliga skäl

Vi kan utlämna personuppgifter till parter utanför Konsthallens organisation, om tillgång till personuppgifterna skäligen behövs för att (i) iaktta tillämplig lag, reglering eller domstolsbeslut; (II) upptäcka, förhindra eller annars hantera bedrägeri, penningtvätt, finansiering av terrorism eller dataskydds- eller tekniska problem; eller (iii) skydda Konsthallens eller våra kunders egendom eller garantera deras trygghet eller för att säkerställa ändamål som allmänt intresse förutsätter enligt lagstiftningen.

Auktoriserade tjänsteleverantörer

 Vi kan utlämna personuppgifter till auktoriserade tjänsteleverantörer som utför tjänster åt oss.Våra avtal med tjänsteleverantörerna inbegriper åtaganden enligt vilka tjänsteleverantörerna förbinder sig att begränsa användningen av personuppgifter och följa integritets- och datasäkerhetsstandarder som åtminstone överensstämmer med denna dataskyddsbeskrivning.

Ditt uttryckliga samtycke

Vi kan utlämna personuppgifter till tredje parter utanför Konsthallens organisation av andra än ovan nämnda orsaker om vi har den registrerades uttryckliga samtycke till det.De registrerade har rätt att återta ett sådant samtycke när som helst.

 

9. Den registrerades rättigheter

 

Rätt till tillgång till uppgifterna

De registrerade har rätt att få tillgång till sina personuppgifter som Konsthallen behandlar.Om du vill kan du ta kontakt med oss för att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar och till vilket ändamål uppgifterna används.

 

Rätt att kräva rättelse av uppgifter

Du har rätt att få felaktiga, inexakta, bristfälliga, föråldrade eller onödiga personuppgifter som vi bevarar rättade eller kompletterade av oss.Genom att kontakta oss kan du uppdatera t.ex. dina kontaktuppgifter eller andra personuppgifter.

 

Rätt att kräva radering av uppgifter

Du kan be oss radera dina personuppgifter.Vi vidtar åtgärder enligt din begäran om vi inte har en berättigad orsak att inte radera uppgiften.

 

Rätt att göra invändningar och rätt att begränsa behandlingen

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina uppgifter eller mot profilering, om dina uppgifter behandlas för direktmarknadsföring.Du har rätt att kräva begräsning av behandlingen av dina personuppgifter också bl.a. om uppgifterna om dig inte stämmer.Dessutom har du i vissa särskilda fall rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som hänför sig till din specifika situation.

 

Rätt till dataportabilitet

Den registrerade har rätt att få sina personuppgifter från oss i strukturerat och allmänt använt format och självständigt överföra dem till tredje part.

 

Utövande av rättigheterna

Om du vill utöva någon av de ovan nämnda rättigheterna ber vi dig sända Konsthallen följande uppgifter per post eller e-post:namn, adress, telefonnummer och en kopia av en giltig legitimation.Vi kan be om tilläggsuppgifter för att bevisa din identitet.

Vi kan avslå begäran som upprepas oskäligt ofta, som är överdrivna eller som är uppenbart ogrundade.

 

10. Datasäkerhet

Vi har vidtagit administrativa, organisatoriska, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda de personuppgifter som vi samlar in och behandlar.Våra säkerhetsåtgärder har planerats för att upprätthålla en tillbörlig nivå för att trygga uppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet.

Personuppgifter kan behandlas endast av de personer vilkas arbetsuppgifter motiverar det.Användningen av personuppgifter har skyddats med tillbörliga användarspecifika koder, lösenord och användarbehörigheter.

 

11. Klagomål

 Du har rätt att lämna in klagomål hos tillsynsmyndigheten om du anser att Konsthallen behandlar personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen.

 

 

Helsingfors Konsthall

Nervandersgatan 3

Biljetter 040 450 7211

 

tis, tor, fre 11–18

ons 11–20

lör–sön 11–17

må stängt

 

 

12 € / 8 €

Gratis entré för barn under 18 år

Museikortet

X