Idag
Stängt
Konsthallen är stängd fre 21.6–sö 23.6. Glad midsommar!
Tilaa uutiskirje

Terike Haapoja, 20160130_red head, from the series Gravitation, 2017

A I S T I T / coming to our senses

20.8. - 5.9.2021

A I S T I T / coming to our senses vill öppna våra sinnen och väcka kroppslig empati.

Fyra finska kulturinstitut presenterar i samarbete med Helsingfors festspel konstevenemanget A I S T I T /coming to our senses på Helsingfors Konsthall. Evenemanget visar verk av bild- och scenkonstnärer. De medverkande konstnärernas arbete är starkt baserat på sinnesförnimmelser, och syftet är skapa en ömsesidig relation med den omgivande världen.

Gemensamt för verken är att de dryftar frågor kring kroppslighet, intimitet, sårbarhet och kontakt med andra – hur beröra andra människor? Våra sinnen består oss inte bara med iakttagelser och känningar, de erbjuder också en kanal till kroppslig empati. De utställda verken vill hos betraktaren skapa en empatisk och medveten relation till andra kännande och förnimmande varelser och med omgivningen. Verken som ingår i A I S T I T kan ses på Helsingfors Konsthall, på stan i Tölö och på kulturcentret Stoa i Östra centrum.

På Konsthallen visas skulpturer, fotografier, teckningar, installationer och videor samt föreställningen Treat. Anna Maria Häkkinens och Maija Mustonens föreställning utforskar den helande beröringen. Fyra av verken är beställningsverk för A I S T I T / coming to our senses, såsom Dafna Maimons Leaky Teeth, Terike Haapojas verk som kombinerar ekologisk och social analys samt ljudinstallationen Weaving, yearning, ett samarbetsprojekt mellan Kalle Nio och Hans Rosenström som visas vid solnedgången. Kid Kokos beställningsverk Försvinnande – passion visas på kulturcentret Stoa den 1–5 september. Dessutom visas nya verk av Axel Antas samt Etel Adnans och Simone Fattals gemensamma verk Five Senses for One Death. A poem in seven pieces.

Konsthallens utställning är en del av ett större projekt som arrangeras successivt i Paris, London, Berlin, Helsingfors och Gent 2021–2022. Största delen av de verk som visas i Helsingfors har under våren visats i Paris, London och Berlin. Bakom det internationella projektet står fyra finska kulturinstitut: Finlands Beneluxinstitut, Finland­sinstitutet i Storbritannien och Irland, Finlands institut i Frankrike och Finlandsinstitutet i Tyskland. Kuratorer är koreografen och kuratorn Satu Herrala och bildkonstnären Hans Rosenström.

 

Konstnärer:

Etel Adnan & Simone Fattal, Axel Antas, Terike Haapoja, Anna Maria Häkkinen & Maija Mustonen, Kapwani Kiwanga, Dominique Knowles, Kid Kokko, Minna Långström, Dafna Maimon, Kalle Nio & Hans Rosenström, Laure Prouvost, Monira Al Qadiri och Kati Roover

www.aistit-senses.com