Idag
11.00-20.00
Tilaa uutiskirje

Suophanterror: #sugarskullsápmi, 2014

Konstnärer – sista utställningen

29.11.2014 - 4.1.2015

Konstnärsgillet i Finland firar 150-årsjubileum 2014 och ordnar åter utställningen KONSTNÄRER, den 119:e i ordningen. Är det också den sista? Gillets traditionella årsutställning har väckt intensiv debatt redan i mer än hundra års tid. Nu frågar vi konstnärer och konstvänner: behövs den här institutionen fortfarande? Vi ber er komma och se dagens finländska konst och berätta vad ni väntar er av bildkonsten just nu.

Konstnärer – sista utställningen tar ställning i en tid då en över hundra år gammal tradition nått en brytningspunkt. Med Konstnärer – sista utställningen lösgör sig Konstnärsgillet i Finland från traditionen med årsutställningar. I denna sista utställning har man också avstått från principen om fritt utbud. Utställningen är kuraterad och ger en mångstämmig bild av bildkonsten i dagens Finland.

Konstnärsgillet i Finland firar i år sitt 150-årsjubileum. Konstnärer – sista utställningen är gillets 119:e årsutställning som utstllningskuratorerna Marketta Haila och Villu Jaanisoo beskriver så här: ”Utställningen bygger på den gamla leken där deltagarna skriver vidare på en berättelse. Kuratorerna hade en gemensam början varefter de i tur och ordning fortsatte där den föregående hade slutat. Alla associerade fritt men leken skulle hållas inom den givna ramen: 12 konstnärer eller konstnärsgrupper.

”Utställningen avancerar i form av förflyttningar i tid och rum – i betraktarens sinne och i den omgivande världen. Genom korsande krafter och intressen varierar motiven från individuell kärlek och avskedsångest till kulturellt och strukturellt våld, från utopier om människans allmakt till naturförstörelse och förtryck av hela människogrupper.

Det konstnärliga arbetets premisser tjänar som metaforer för det mänskliga livets premisser överlag: hur bli noterad, hur handla etiskt rätt i olika situationer som definieras av personliga historiska utgångspunkter lika väl som av globala traditioner och trender.”

Mångstämmig bild av samtidskonsten i Finland

Då Konstnärsgillet i Finland år 1893 inrättade sin årliga konstexposé var syftet att ge en överblick över den finländska samtidskonsten. På den grunden bygger också Konstnärer – sista utställningen med 12 konstnärer och konstnärsgrupper som representerar både olika tekniker och olika generationer.

Deltagande konstnärer: Markus Copper, Elina Juopperi, Dzamil Kamanger & Kalle Hamm, Jukka Korkeila, Kalle Lampela, Harrie Liveart, Kimmo Modig & Jaakko Pallasvuo, Mimosa Pale i samarbete med kollektivet Toisissa tiloissa, Pink Twins, Seppo Salminen, Suohpanterror och Pilvi Takala.

Markus Copper ställer ut skulpturen Khyber Pass som kritiserar omskärelse av flickor, dvs. könsstympning. Den anonyma konstnärsgruppen Suohpanterror behandlar frågor kring mänskliga rättigheter ur ett samiskt perspektiv. Konstnärsparet Kalle Hamm och Dzamil Kamanger visar installationen Verksamhet för främjande fri rörlighet.

Konstnärer – sista utställningen speglar processer i vår tids konst. Exempelvis Elina Juopperis skulptur Arvet är ett work-in-progress-konstverk som skapas i Konsthallen inför publik. Juopperi bjuder också in publiken att delta i verket. Hon tar emot ranor som donationer; donatorerna får sitt namn på en mecenatplakett.

Konstnärer – sista utställningen färgar också Helsingfors stadsbild. Pink Twins mediekonstverk projiceras på Konsthallens yttervägg där den ger alla förbipasserande en gratis konstupplevelse.

På utställningen visas två performancer: Mimosa Pale uppträder tillsammans med kollektivet Toisissa tiloissa och Seppo Salminen uppför performancen Moon watcher.

 

Konstnärer – sista utställningen vill initiera en diskussion om konstutställningarnas framtid

Konstnärsgillets traditionella årsutställning har väckt debatt i redan mer än hundra års tid. Utställningens principer har ofta kritiserats av såväl kritiker som konstnärer. Nu vill Konstnärsgillet i Finland förnya denna institution. Samtidigt vill man fortsätta diskussionen: ska utställningen ordnas i framtiden och i så fall i vilken form?

I samband med utställningen ordnas ett seminarium om konstutställningarnas framtid 10.12 kl. 9.30–11.00 i Konsthallen. Vilka förväntningar och förhoppningar har utställningsarrangörerna, konstnärerna och medierna på utställningarna? Debattinledare är fotokonstnären Ida Pimenoff och Helsingfors konstmuseums chef Maija Tanninen-Mattila. Seminariet går på finska.

OBS! Begränsat antal platser. Anmäl dig till seminariet: www.surveymonkey.com/s/aamiaisseminaari

Utställningen understöds av Centret för konstfrämjande, Alfred Kordelins allmänna framstegs- och bildningsfond och Finska Konstföreningen.

 

Viimeinen Taiteilijat -näyttely

 

Dzamil Kamanger & Kalle Hamm: Työskentelyä vapaan l iikkuvuuden puolesta / Arbete för den fria rörligheten / Working for Free Mobility, 2009–2014, (yksityiskohta/detail).