Idag
Stängt
Konsthallen är stängd. Vi öppnar igen med Tommi Toijas utställning 1.6!
Tilaa uutiskirje

Niina Vatanen, Haaksirikko, 2021

Nya perspektiv genom fotografi – Helsinki School 25 år

11.9. - 31.10.2021

Nya perspektiv genom fotografi – Helsinki School 25 år celebrerar Helsinki Schools kvartssekellånga historia.

Helsinki School hör till de internationellt mest kända finska fenomenen inom samtidskonsten. Namnet refererar till en grupp fotokonstnärer som studerade på Konstindustriella högskolan (nuvarande Aalto-universitets högskola för konst, design och arkitektur) under ledning av docent Timothy Persons från och med tidigt 1990-tal. Utbildningsprogrammet betonade nya infallsvinklar till fotostudier och samarbete.

Helsinki School har senare vuxit till en plattform för en generationsövergripande grupp konstnärer. Dess enskilda representanter förenas inte längre av en gemensam linje i det konstnärliga uttrycket, utan varje ny konstnärsgeneration har själv skapat sina ramar. De förenas dock av sättet att använda fotografering som ett tankeredskap och utmanar rådande praxis på sitt område.

Konsthallens utställning Nya perspektiv genom fotografi – Helsinki School 25 år presenterar 30 konstnärer som under årens lopp medverkat i Helsinki School. Nya och gamla verk presenteras om varandra; utställningen vill visa hur idéer förändras via kollektiv dialog. Dessutom visas ett urval publikationer och tidningsurklipp som belyser Helsinki Schools långa vandring.

Utställningsverken representerar flera olika sätt att närma sig tidens gång. I Santeri Tuoris, Sandra Kantanens, Mikko Rikalas och Eeva Karhus verk följer tiden naturens cykler. Ett motsvarande tänkesätt avspeglas också i Jorma Puranens, Jaakko Kahilaniemis och Noora Sandgrens verk. De tolkar naturen genom abstrakta filter och begrepp, såsom vetenskap och ekologisk medvetenhet. I Timo Kelarantas och Niko Luomas verk framträder abstraktionen som en experiment- och tolkningsprocess. Ulla Jokisalo, Anni Leppälä, Milja Laurila och Niina Vatanen använder både egna och andras berättelser för att skapa själreflekterande röster. I Arno Rafael Minkkinens, Elina Brotherus, Aino Kannistos och Hilla Kurkis verk får självporträttet fungera som ett instrument för tolkning av människans väsen.

Utställningens konstnärer: Elina Brotherus, Tiina Itkonen, Ulla Jokisalo, Jaakko Kahilaniemi, Aino Kannisto, Sanna Kannisto, Sandra Kantanen, Eeva Karhu, Pertti Kekarainen, Timo Kelaranta, Ville Kumpulainen, Hilla Kurki, Milja Laurila, Janne Lehtinen, Ville Lenkkeri, Anni Leppälä, Kira Leskinen, Niko Luoma, Arno Rafael Minkkinen, Rainer Paananen, Nelli Palomäki, Jyrki Parantainen, Jorma Puranen, Riitta Päiväläinen, Mikko Rikala, Noora Sandgren, Jari Silomäki, Santeri Tuori, Niina Vatanen.

Kurator: Asia Zak Persons.