Idag
11.00-17.00
Tilaa uutiskirje

Finska Konstföreningen delar årligen ut tretton betydande bildkonstpris. Dukatpriset till en ung konstnär gick i år till målaren Essi Kuokkanen medan hederspriset till en längre hunnen konstnär gick till skulptören Pirkko Nukari. William Thuring-prisen tilldelas konstnärer i åldern 35–45 år. Thuring-huvudpriset gick till bildkonstnär Iiu Susiraja. Edvard Richter-priset till konstskribenter gick till fil.dr Nina Kokkinen för verket Totuudenetsijät: Esoteerinen henkisyys Akseli Gallen-Kallelan, Pekka Halosen ja Hugo Simbergin taiteessa (Vastapaino) (Sanningssökarna: Esoterisk andlighet i Akseli Gallen-Kallelas, Pekka Halonens och Hugo Simbergs konst). Dessutom delade Konstföreningen ut stipendier till unga konstnärer och konstkritiker. Prisens och stipendiernas sammanlagda belopp var 298 500 euro.

Dukatpriset
Målare Essi Kuokkanen (f. 1991, Pieksämäki), Helsingfors

Essi Kuokkanens konst är stark och originell till sitt bildspråk och utpräglat självständig till sin karaktär – den stöder sig inte på vare sig förebilder eller konstströmningar. Bilder berättar alltid en historia, de illustrerar inte den; det är målningen som spelar huvudrollen, och dess bildtänkande och berättande är ett och samma. Kuokkanens motiv kan ofta behandla även svåra frågor kring människans lott i denna värld, men de gör det med mildhet och humor. De svåra frågorna faller på plats i målningen och blir mindre ångestskapande. Utgångspunkten är seriös, men stämningen i bilderna är både rolig och glad. Som resultat uppstår någonting nytt.

Essi Kuokkanen är på slutrakan i sina magisterstudier vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi; kandidatexamen avlade hon 2017. Kuokkanens verk ingår i bland annat Kiasmas och statens konstverkskommissions samlingar samt i privata samlingar.

Dukatpriset som instiftades 1858 är det äldsta konstpriset i Finland och samtidigt Finska Konstföreningens mest traditionsrika pris. Det tilldelas en särskilt meriterad ung bildkonstnär som är högst 35 år gammal. Prisbeloppet är 16 000 euro.

Hederspriset
Skulptör Pirkko Nukari (f. 1943, Helsingfors), Helsingfors

Pirkko Nukari arbetar med den traditionella plastiska skulpturens medel. Hennes material är brons men verkens teman, exempelvis relationen mellan människan och naturen, är starkt förankrade i nuet. Nukari är känd särskilt för sina känsliga fågelskulpturer som är både luftiga och lätta trots bronsens tyngd. Fastän verken ofta är små till sitt format skapar de på ett skulpturalt intressant sätt en större rymd där man föreställa sig att en fågel flyger upp. Kritikern Otso Kantokorpi (1957–2018) menade att Pirkko Nukari tillfört den klassiska bronsskulpturen nya dimensioner: ”I hennes händer genomgår den tunga metallegeringen den märkligaste tänkbara metamorfosen, den som utmärker skulpturkonsten när den är som bäst: materien blir immateriell, det tunga och statiska får genom skulptörens magiska beröring immateriella dimensioner.”

Pirkko Nukari studerade vid Konstindustriella läroverket 1961–1966 därifrån hon utexaminerades som teckningslärare. Hon arbetade som lärare vid Konstindustriella läroverket/högskolan 1966–1980 och som chefredaktör för tidningen Taide 1980–1984. Nukaris verk ingår i många samlingar och hon har gjort talrika offentliga verk både i Finland och utomlands.Hon tilldelades Finlands Lejons ordens Pro Finlandiamedalj 2017.

Hederspriset ges som en utmärkelse för ett betydande livsverk åt en konstnär som redan länge varit verksam inom konsten. Prisbeloppet är 10 000 euro.

William Thuring -huvudpriset
Bildkonstnär Iiu Susiraja (f. 1975, Åbo), Åbo

Iiu Susirajas konst behandlar traditionella skönhetsideal med en bedårande och även absurd humor. Hennes verk har en befriande effekt på vår bild av kroppen och bryter många tabun. Ofta avbildar hon sig själv trots att hennes verk inte är traditionella självporträtt, utan ett slags performance framför kameran. Susirajas konst är ett intressant komplement till kroppsavbildningens långa tradition inom konsthistorien.

Iiu Susiraja studerade fotografi vid Konstuniversitets Bildkonstakademi 2012–2016. Hon hade en separatutställning, Torr glädje, på Kiasma 2019. Susirajas konst har fått ett positivt bemötande i New York och Los Angeles där hon hållit utställningar de senaste åren. Huvudprisets belopp är 14 000 euro.

Edward Richter -priset

Edvard Richter-priset ges för högklassiga skriftställningar om konst. Edvard Richter-priset går till fil.dr Nina Kokkinen (f. 1978) för verket Totuudenetsijät: Esoteerinen henkisyys Akseli Gallen-Kallelan, Pekka Halosen ja Hugo Simbergin taiteessa(Vastapaino) (Sanningssökarna: Esoterisk andlighet i Akseli Gallen-Kallelas, Pekka Halonens och Hugo Simbergs konst). Kokkinen, som är konstmagister från Lapplands universitet och tidigare i år disputerade i religionsvetenskap vid Åbo universitet, skriver på ett utomordentligt språk om de mångfaldigt genomanalyserade konstnärerna ur en ny synvinkel och granskar deras produktion på ett lika mångsidigt som entusiasmerande sätt. Prisbeloppet är 10 000 euro.

Boken är ett uppfriskande undantag i den personhistoriskt fokuserade konsthistoriska litteraturen. Verket som utgivits på Tammerforsförlaget Vastapaino är skickligt genomförd vad gäller både språkdräkt och temabehandling. Kunnig hantering av ett omfattande källmaterial kombineras med insiktsfull analys och rikt språk. Kokkinens verk är ett utmärkt exempel på hur konst- och kulturhistorisk forskning kan presenteras för läsaren på ett levande, flerstämmigt och medryckande sätt. Med utgångspunkt i sin forskning kuraterade Kokkinen också förra sommarens utställning Själens ögapå Gallen-Kallela Museet.

Mer information:
Anna Kinnunen
anna.kinnunen@taidehalli.fi
+358 45 7731 4315