Idag
11.00-20.00
Tilaa uutiskirje

news
Jenni Hurmerinta. Kuva: Patrik Rastenberger.
Hittepoesi-kurs

lördag 22.2. kl. 11–17 (Helsingfors Konsthall)
lördag 29.2. kl. 11–17 (Nuoren Voiman Liitto)
lördag 14.3. kl. 11–17 (Nuoren Voiman Liitto)

Kursen, som baserar sig på Anu Tuominen utställning som visar och behandlar hennes upphittade saker, söker beröringspunkter mellan det visuella och verbala och uppmanar till att granska rikedomen hos de sinne- och ordbilder som hittas runt omkring oss. På kursen inspireras vi av utställningens teman och metoder, vi lär oss om hittepoesi som genre och tränar oss i att själva söka, finna och skriva poesi om oss själva och allt runt omkring.

Kursen består av en kursdag som ordnas på Helsingfors Konsthall och två kursdagar som ordnas i Nuoren Voiman Liittos utrymmen. För att delta i kursen behövs inget tidigare kunnande eller vetskap om bildkonst, kreativt skrivande eller poesi. Verkstaden leds av ordkonstläraren Jenni Hurmerinta.

Kursen har rum för 12 deltagare
Kursavgift: för medlemmar 60€, icke-medlemmar 80€
(obs, kursavgiften innehåller Konsthallens inträdesavgift)
Anmälningar före 11.2. till: sofia.koistinen@nuorenvoimanliitto.fi

I samarbete med Helsingfors Konsthall och Nuoren Voiman Liitto (NVL)

På våren ordnas även Hittepoesi-nonstop-verkstad. Läs mera!