Idag
11.00-17.00
Tilaa uutiskirje

news
Helka Heinonen. Bild: Patrik Rastenberger.
Queer-guidning till Kuntsis samlingar

Onsdag 11.3. kl. 18 (AVBOKAD)
Onsdag 1.4. kl. 18 (AVBOKAD)
Onsdag 15.4. kl. 18 (AVBOKAD)

Under Queer-rundvandringen närmar vi oss konstverken och åskådarsituationen ur en annan synvinkel. Vad berättar konstverken? Vilka andra historier kan de innehålla? Vem kan ses som aktör? Vad förblir osagt? Vilka makt-, köns- och aktörskapsrelaterade betydelser kan konstverken innehålla?

Rundvandringen strävar till att skapa ett tryggt utrymme för eftertanke, osäkerhet och ifrågasättande. Det queera perspektivet ger möjlighet att skaka om invanda mönster. Det kan lyfta fram nya sätt att se. Queer lämnar också utrymme för fenomen som drar sig undan en strikt definition. Som guide fungerar Helka Heinonen, som anser att queer-synen samtidigt kan vara både allvarlig och lekfull.

Ingår i biljettpriset 14 € / 8 € / Museikort