Idag
11.00-20.00
Tilaa uutiskirje

Marja Pirilä, I Strindebergs rum #2, 2017 - precis då jag vandrar här, © Marja Pirilä

Marja Pirilä: För ljusets skull

20.1. - 17.3.2024

I centrum för fotokonstnären Marja Piriläs utställning är ljus och att förtrollas av ljus. Utställningen, producerad av Finska Konstföreningen, presenterar verk av denna camera obscura-fotograferingens banbrytare från 1980-talet till idag: fotografier, videor och tredimensionella verk.

Piriläs arbetsmetoder avviker från traditionell fotokonst, och med camera obscura-metoden har hon arbetat i redan trettio års tid. Med den kartlägger hon livsmiljöer och mentala landskap, lockar fram undermedvetna känslor i dagsljuset. Den bärande kraften i Piriläs fotograferingsprojekt som pågår i flera års tid är förutom ljus även tystnad och förundran.

I Marja Piriläs verk framträder världen i ett oväntat ljus. Hon förvandlar rum eller hela byggnader till en camera obscura, ett mörkt rum, där hon fotograferar parallellt med två instrument från olika epoker: en modern kamera inuti en camera obscura. Ljuset som genom en liten öppning strålar in i det mörka rummet bär med sig reflexioner från yttervärlden som i kombination med det inre rummet skapar en tredje verklighet på bilderna. I Piriläs verk kan vi beskåda den reella världens komplexa och poetiska natur.

Utställningens ljudlandskap är gjort av Tapani Rinne. De tredimensionella camera obscuraverken och videorna har Pirilä gjort tillsammans med Petri Nuutinen och Iris Nuutinen. I planeringen av utställningen deltog också Asko Mäkelä, och utställningen är producerad av Finska Konstföreningen.

I samband med utställningen publiceras 2024 Piriläs fotobok ”Valon tähden” (”För ljusets skull”) som också fungerar som en camera obscura.

Marja Pirilä är utbildad fotograf från Konstindustriella högskolan (nuvarande Aalto-universitet) och biolog (FM) från Helsingfors universitet. År 2000 tilldelades hon statens konstpris i fotokonst, år 2010 Birkalands konstpris och år 2020 Kordelins pris för att ha utvecklat och utnyttjat camera obscura-fenomenet och gjort det känt. Piriläs verk har visats på talrika utställningar i Finland och övriga Europa, i Nord- och Sydamerika och i Asien.

Utställningen har understötts av Suomen kulttuurirahasto och boken av Centret för konstfrämjande, Finnfoto ry, Greta och William Lehtinens stiftelse och Finska Konstföreningen.

 

Athanasius Kircher, Camera obscura, 1646


Marja Pirilä, I Strindebergs rum #2, 2017 - precis då jag vandrar här, © Marja Pirilä