Idag
11.00-20.00
Tilaa uutiskirje

news
Marjatta Hanhijokis akvarellkurs

Konsthallens lördagsskola:
Marjatta Hanhijokis 
akvarellkurs med utgångspunkt i Johannes Ittens färglära

Lördagar 28.1–18.2.2023 kl. 11–15

På akvarellkursen undervisar konstnären Marjatta Hanhijoki inspirerande och sakkunnigt i färganvändning och hur en målning byggs upp.

Jag vill citera Alberto Giacometti som har sagt att ”Skissblocket är min bästa ateljé, för det har jag alltid med mig”. Med det menar jag att ett litet, ljudlöst, luktlöst, diskret skissblock och en blyertspenna ger möjlighet att skissa var som helst. Samma tanke går igen i akvarellmåleriet: det kan vara en övning, en minnesanteckning, en skiss fylld med text, en croquis eller resultatet av flera timmars eller veckors arbete. En av akvarellfärgens grundläggande egenskaper är att det första färglagret lyser igenom de ovanpåliggande lagren och detta definierar till exempel i vilken ordning rum och färgytor kan byggas upp. Färglära är för en akvarellist vad sockeln är för en byggnad. Utan dem rasar både byggnaden och målningen samman. –Marjatta Hanhijoki

Varje kursdag inleds med en grundläggande målningsuppgift, dagen fortsätter sedan med en tillämpad uppgift och till sist går vi igenom uppgifterna gemensamt. Läroboken som vi använder är Johannes Ittens verk ”Värit taiteessa”.

Kursen ingår en guidad visning på Konsthallens utställning.

Den sista lördagen hålls kursen kl. 11–16 i kurslärarens ateljé i Lallukka. Lärare är konstnären Marjatta Hanhijoki, som är en mästerlig tecknare, målare, grafiker och även en högt uppskattad lärare. I vintras presenterades hennes omfattande produktion på utställningen Synbarligen i Konsthallen.

Kursen lämpar sig både för erfarna amatörer och nybörjare inom akvarellmålning. Undervisningen riktar sig till vuxna. Undervisningsspråket är finska.

Studiehelhet omfattande fyra veckor, sammanlagt 17 h
Pris 195 €

Du kan köpa kursen här

Anmälningsvilkor