Idag
11.00-17.00
Tilaa uutiskirje

Fallet upptäcktes i samband med Konsthallens interna utredningar. Polisutredningen påverkar inte Konsthallens verksamhet.

 I december 2021 lämnade Stiftelsen Helsingfors Konsthall sr in en begäran om utredning till polisen om misstänkta ekonomiska oegentligheter av dess tidigare chef. Ärendet finns med i Konsthallens årsredovisning för förra året, som lämnades in till undervisnings- och kulturministeriet den 30 april i samband med årsredovisningen.

Utredningen gäller händelser som ägt rum mellan åren 2014 och 2021, och enligt nuvarande information uppgår de misstänkta oegentligheterna till ett sammanlagt värde på över hundra tusen euro. Den förre chefen var anställd på Konsthallen från år 2013 till maj 2021.

”Vi lever i ett samhälle som bygger på förtroende, och där personer i ledande ställning har stor handlingsfrihet. Det var en chock när de misstänkta oegentligheterna upptäcktes”, säger Kai Huotari, styrelseordförande för Stiftelsen Helsingfors Konsthall sr.

Misstankarna om oegentligheter uppstod vid interna utredningar på Konsthallen. Polisen har nu det fulla ansvaret för att utreda fallet. Konsthallen är målsäganden i brottmålet och utredningen påverkar inte Konsthallens verksamhet. Konsthallen ger myndigheterna full arbetsro.

Utställningsverksamheten tryggad

Konsthallens ekonomiska situation är stabil. Dess viktigaste partners är medvetna om polisutredningen gällande den tidigare chefen.

Den nuvarande vd:n Nina Toppilas arbete och Konsthallens utställningsverksamhet fortsätter som planerat. Utställningsprogrammet fokuserar främst på samtidskonst, men även design och arkitektur presenteras.

Helsingfors Konsthall är en icke-vinstbringande organisation utan egen konstsamling, som fungerar som ett utställningsutrymme för tillfälliga utställningar. Konsthallen ägs av en privat stiftelse, bakom vilken ligger olika konstnärs- och konstorganisationer. Den har varit öppen sedan 1928 och ligger på Nervandersgatan i Främre Tölö i Helsingfors.

Pressmeddelande 3.5.2022