Idag
11.00-17.00
Tilaa uutiskirje

Susanne Gottberg & Markus Kåhre, Samtidigt någon annanstans, 2019, 10 delar, à 300 x 200 cm. Foto: Jussi Tiainen

Susanne Gottberg

1.6. - 4.8.2019

Tredje faktorn
I utställningen ses Susanne Gottbergs och Markus Kåhres installation Samtidigt någon annanstans

 

I Helsingfors Konsthalls sommarutställning kan man se Susanne Gottbergs (f. 1964) konstverk från 2010-talet. Utställningens tyngdpunkt ligger på konstnärens nya produktion. I utställningen ses målningsinstallationen Samtidigt någon annanstans som är gjord i samarbete med skulptören Markus Kåhre (f. 1969). Det går att vandra runt i installationen.

Målningsinstallationen Samtidigt någon annanstanssom fyller skulptursalen är skapad av stora plexiglas-skivor hängande från taket, på vilka vardagliga situationer och möten mellan människor är målade på båda sidor. Åskådaren bestämmer hur historien berättas enligt hur hen rör sig i rummet. Den mise-en-scène-artade installationen är också kopplad till utställningens titel, Tredje faktorn:situationerna som ses i installationen sker samtidigt annanstans än de andra konstverken i utställningen. Målningsinstallationen är Gottbergs och Kåhres tredje konstnärliga samarbetsprojekt. Det första kunde ses på Amos Andersons konstmuseum 2009 och det andra på Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland år 2017.

Susanne Gottberg är känd som en tystnadens målare, i vars konstverk det närvarande och frånvarande ofta ges en central roll. I konstverken målade på träskivor och duk kan man se subtilt avbildade föremål och möbler, som hemtextiler och ytor. Gottberg skapar en bild av rummet utanför målningen genom att fokusera på detaljer och avgränsa de motiv hon avbildar. Leken med rumsligheten väcker frågor om vad det är vi inte ser – en situation eller ögonblick där något har hänt eller kommer att hända.

 

Susanne Gottberg, vy från utställningen Tredje faktorn, 2019. Foto: Jussi Tiainen

 

I målningarna med glastema från de senaste åren upprepas Gottbergs typiska granskning av rumsligheten genom glasets reflektioner: reflektionen som bildas på dricksglaset gör att rummet fortsätter utanför målningens ramar. Glasets genomskinlighet tillför också en ny rumslig dimension till målningarna och man ser ofta flera glas utanpå varandra i samma målning.

Utställningen visar på förändringar som skett i Gottbergs arbete under åren. I konstverken som är målade på träskivor smälter bilden in i målningsunderlagets egna organiska bildavtryck som bildas av träets fibrer, och skapar så nya dimensioner i målningen. Tekniken har också påverkat Gottbergs målningsstil. Man se mera expressiva penseldrag än tidigare i målningar med glastema på duk från några år tillbaka. Konstnärens bredare produktion är ändå känd för sitt återhållsamma uttryck, som är mera frigjort i de nya konstverken.

Susanne Gottberg utexaminerades från Bildkonstakademin år 1989, och samma år kunde hennes första utställning ses i Helsingfors. Gottberg belönades med Finska Konstföreningens Dukatpriset år 1991 och valdes till Årets unga konstnär år 1994. I samband med utställningen på Konsthallen ger Gottberg ut en bok tillsammans med Pro Artibus-stiftelsen. Förutom konstnären själv har boken skrivits av professor emeritus, NTNU Maaretta Jaukkuri samt kurator, FD Juha-Heikki Tihinen (Pro Artibus-stiftelsen). Utställningen understöds av Svenska Kulturfonden och Centret för konstfrämjande.

 

Susanne Gottberg, Drabbning, 2018, olja och färgpenna på trä, 105 x 90 cm. Foto: Jussi Tiainen

 


Susanne Gottberg, Drabbning, 2018, olja och färgpenna på trä, 105 x 90cm. Foto: Jussi Tiainen