Idag
Stängt
Konsthallen är stängd fre 21.6–sö 23.6. Glad midsommar!
Tilaa uutiskirje

news
Föreslå utställningar och konstverk till Helsingfors Konsthall

Helsingfors Konsthall lanserar en ny kanal för konstnärer som vill hålla utställning. Syftet är att uppmuntra nya initiativ i Konsthallens program, låta flera stämmor träda fram och stödja olika sätt att skapa konst. Open Call, öppen utlysning, kommer att etableras som en del av Konsthallens framtida program. Den första Open Call-utställningen visas sommaren 2025.

Konsthallens nya strategi för 2023–2028 tar sikte bland annat på att göra utställningsprogrammet öppnare och mer mångstämmigt. Meningen är att förnya programmet steg för steg. Konsthallens värden är käckhet, värme och glädje. Käckhet handlar om att ifrågasätta, väcka debatt och göra djärva utspel.

Open Call ger plats åt och skapar möjligheter till det slags teman och uttrycksformer och sådant konstnärligt tänkande som inte nödvändigtvis hittills setts på Konsthallen. Syftet är att bana väg för konst som inte alla gånger når de personer som beslutar om Konsthallens repertoar på grund av deras position, bakgrund och privilegier.

Open Call är öppen för alla finländska eller i Finland verksamma konstnärer, konstnärsgrupper och arbetsgrupper. Ansökan görs på finska, svenska eller engelska.

Av det/de valda förslaget/förslagen sammanställs en utställning på Konsthallen, som också betalar utställningsarvode åt konstnären/konstnärerna enligt Finska Konstföreningens rekommendationer. Utställningen planeras i nära samarbete med Helsingfors Konsthall. Budgeten för utställningen är cirka 30 000 euro. Beloppet fördelas mellan de valda förslagen på basis av utställningens slutliga upplägg. Konsthallen svarar för utställningens baskostnader: byggandet, eventuell visningsteknik, transporter, resekostnader o.d.

Konstnärerna till Open Call väljs av en jury med fyra medlemmar: Tatiana Solovieva (Globe Art Point), Susi Siriya Orenius (Ruskeat Tytöt), Katri Lassila (Finska Konstföreningen) och Eeva Holkeri (Helsingfors Konsthall).

Ansökningstid

1.2–17.3.2024. Ansökan ska lämnas in i pdf-format senast 17.3.2024 kl. 23:59 (EET) per e-post till adressen opencall@taidehalli.fi.

Sänd in din ansökan som en enda pdf-fil (högst 10 MB). Av ansökan ska framgå:
– utställningens eller verkets idé – inte nödvändigtvis ett färdigt koncept eller en färdig helhet; beskriv i stället motiven du arbetar med och vilka teman som intresserar + en kort presentation av konstnären/gruppen (max. 1 A4)
– kontaktuppgifter och länk till egen webbsida (eller motsvarande)
– approximativ budget (max 1 A4)

Beslut

Juryn gör sina val senast den 24 april. Helsingfors Konsthall kontaktar de valda personligen under maj 2024. Utställningen offentliggörs i början av 2025 och öppnas på Konsthallen på sommaren samma år (den exakta tiden uppges senare). Juryn ger inte personlig feedback om ansökningar.

Juryns medlemmar läser samtliga ansökningar och väljer de som bäst motsvarar valkriterierna till fortsatt behandling i diskussionsform. Valkriterierna är:
– intressant och aktuellt innehåll
– mångsidighet och hur den genomförts
– produktionens professionalitet
– hur förslaget passar i Konsthallens salar

Information om Konsthallens lokaler (ca 550 m2)
– Planritning PDF1
– Virtuellt rum i utställningshallen, länk

Frågor om Open Call
Konsthallens utställningschef Eeva Holkeri besvarar eventuella frågor per telefon den 8.2, 15.2, 22.2, 14.3 kl. 10–14 (på finska/engelska). Frågor per e-post försöker vi besvara inom fem dagar.

Eeva Holkeri: eeva.holkeri@taidehalli.fi, tfn +358 40 350 3495